Veleposlaništvo RS Sarajevo /Gospodarsko sodelovanje /Gospodarski položaj v BiH /Makroekonomsko stanje v BiH /

Poročila o makroekonomskem stanju v BiH

Po poročilu Svetovne banke o pogojih poslovanja »Doing Business 2018« je BiH zasedla 86. mesto od 190 rangiranih držav sveta (lani na 81. mestu). Gledano z vidika regije je BiH na dnu lestvice. Na slab položaj BiH največ vplivajo precej komplicirani postopki za zagon poslovanja in plačilne sposobnosti podjetij. Za zagon poslovanja je potrebno 65 dni, kar je najdaljši rok v regiji, prav tako so stroški za začetek poslovanja med najvišjimi v regiji. Za registracijo premoženja in lastništva je potrebno 24 dni. Sodni postopki iz poslovnih zadev trajajo običajno več kot eno leto, prav tako so sodni postopki dragi. BiH ima slabo urejen sistem zaposlovanja delavcev, pridobivanje kreditov in zaščito investitorjev. Nekoliko ugodnejšo ima BiH davčno politiko in pogoje čezmejnega gospodarskega sodelovanja. BiH je dosegla napredek pri postopkih in porabi časa za pridobitev gradbenih dovoljenj. BH ekonomisti in združenje delodajalcev se strinja z ugotovitvami Svetovne banke in ocenjujejo, da so bile ekonomske reforme v BiH narejene samo na papirju, niso pa se realizirale, za kar bodo potrebne korenite spremembe v BiH.

Po »Poročilu o globalni konkurenčnosti za obdobje 2017-2018« Svetovnega ekonomskega foruma, se BiH nahaja na 103. mestu (lani na 107. mestu) med 137 najkonkurenčnejšimi ekonomijami na svetu (Slovenija na 48. mestu). Osnova za poročilo je bilo ocenjevanje odprtosti do inovacij, delo Vlade, prometna in telekomunikacijska infrastruktura, zaščita intelektualnih pravic in drugo.