Veleposlaništvo RS Sarajevo /Informacije za slovenske državljane /

Kaj diplomatsko-konzularno predstavništvo lahko stori za vas?

 • Izda začasni potni list za vrnitev v Republiko Slovenijo;
 • Posreduje pri pridobitvi denarnih sredstev za vrnitev v Republiko Slovenijo;
 • Če tako želite, vzpostavi stik z vami, če so vas priprli ali zaprli, ter ob vašem soglasju obvesti vaše sorodnike oz. prijatelje, v kakšnem položaju ste se znašli; 
 • Obvesti sorodnike oz. prijatelje ter pristojne institucije v primeru nesreče ali smrti;
 • Pomaga vzpostaviti stik z odvetniki, prevajalci, zdravstveno in pogrebno službo;*
 • Pomaga pri urejanju upravnih zadev v Republiki Sloveniji; 
 • Pomaga pri urejanju zapuščinskih zadev;
 • Overja prevode, potrdila in podpise v upravnih postopkih;
 • Pomaga pri ureditvi digitalnega potrdila za fizične osebe.

* ne prevzemamo odgovornosti za strokovnost ponudnikov navedenih storitev.

Česa diplomatsko-konzularno predstavništvo ne more storiti za vas?

 • Izposlovati izpustitve iz pripora ali zapora;
 • Plačati varščine, zastopati pred sodiščem ali preiskovati kaznivih dejanj; 
 • Preprečiti lokalnim oblastem, da vas po preteku zaporne kazni prisilno vrnejo/deportirajo v Republiko Slovenijo;
 • Priskrbeti boljše ali hitrejše obravnave v bolnišnici ali zaporu;
 • Plačati stroškov zdravljenja, namestitve, odvetniških ali drugih storitev;
 • Pomagati vstopiti v državo;
 • Priskrbeti priporočilnih pisem ali drugih potrdil za pridobitev vizuma;
 • Rezervirati hotelov ali drugih namestitev;
 • Priskrbeti dela ali dovoljenja za bivanje.