Veleposlaništvo RS Sarajevo /Informacije za strane državljane /Vizum za dugoročni boravak /

Viza za dugoročni boravak (D viza) se izdaje na period predviđenog boravka stranca u Republici Sloveniji a najduže na period od jedne godine. Vizu za dugoročni boravak, stranac mora obezbijediti prije ulaska u Republiku Sloveniju.

Viza za dugoročni boravak se može izdati strancu:

  • Koji je član porodice državljana Slovenije (ili državljana EU) i namjerava boraviti u Republici Sloveniji iz razloga spajanja porodice, ukoliko je za ulazak u Republiku Sloveniju potrebna viza;
  • Koji posjeduje diplomatski ili službeni pasoš i koji namjerava u Sloveniji boraviti na osnovu zaposlenja u diplomatskom predstavništvu druge države tj. međunarodne organizacije, koja ima sjedište u Republici Sloveniji te njegovim članovima porodice;
  • Zbog sudjelovanja ili saradnje na tečaju ili drugim, sličim oblicima obrazovanja ili usavršavanja, zbog kojih strancu nije potrebna dozvola za boravak;
  • Zbog postojanja ekonomskog interesa za Republiku Sloveniju, koji stranac iskazuje mišljenjem slovenačkog ministarstva, nadležnog za ekonomiju;
  • Zbog postojanja interesa Republike Slovenije na području visokog školstva i nauke, koji stranac iskazuje mišljenjem nadležnog slovenačkog ministarstva;
  • Koji je sportski trener, profesionalni sportista ili samostalni sportski radnik  koji namjerava sklopiti ugovor o radu ili ugovor o radu  na određeno vrijeme sa klubom ili sportskom organizacijom koja ima sjedište u Republici Sloveniji;
  • Kao stranom dopisniku, akreditiranom u Republici Sloveniji;
  • Koji će u Republici Sloveniji obavljati vjerski posao u okviru registrirane vjerske zajednice i strancu, koji će organizovati tj. voditi karitativnu i humanitarnu djelatnost u okviru priznate humanitarne organizacije ili registrirane vjerske zajednice.

Osoba kojoj je potrebna viza uz zahtjev za izdavanje vize za dugoročni boravak mora priložiti važeći pasoš,  kojem je datum isteka tri mjeseca duži od datuma predviđenog boravka u Republici Sloveniji, dokaz o uplaćenom putničkom zdravstvenom osiguranju, dokaz o finansijskim sredstvima potrebnim za vrijeme boravka te druge dokaze i dokumente za ispunjavanje uslova i razloga, zbog kojih se viza za dugoročni boravak može izdati.

Taksa za izdavanje vize za dugoročni boravak iznosi 77 €. Članovi porodice slovenačkih državljana (ili državljana EU) su oslobođeni plaćanja takse.

Konzularne takse se moraju uplatiti na banci istog dana, kada se predaje zahtjev. U Sarajevu je potrebno uplatiti konzularne takse u poslovnici NLB Tuzlanske banke na adresi Džidžikovac 1, a u Banja Luci se konzularne takse mogu uplatiti u poslovnici NLB Razvojne banke na adresi Kralja Petra I Karađorđevića 85a.

Strancu, koji u Republici Sloveniji boravi na osnovu vize za dugoročni boravak se može izdati dozvola za privremeni boravak, ukoliko ispunjava uslove za izdavanje te.