Veleposlaništvo RS Sarajevo /Novice /
01.10.2020  

Spremembe pri vstopu v Slovenijo iz tretjih držav, veljavne od 1. oktobra 2020

Priznava se veljavnost vseh testov SARS-CoV-2 (COVID-19), ki niso starejši od 48 ur in so bili opravljeni v državi članici EU, državi članici schengenskega območja ali pri organizaciji ali posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala za ustrezna in verodostojna ter sta navedena na seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.


https://www.nlzoh.si/o-nas/novice/46-aktualno/541-novica-73


Kot dodatni izjemi od odreditve karantene ali predložitve negativnega testa pri prehodu meje (za rdeče in oranžne države ali administrativne enote) sta določeni za osebo:


1. ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani in se vrača čez mejo v 72 urah po prehodu meje,
2. ki še ni dopolnila 14 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki je predložil negativni test.


Ulazak u Republiku Sloveniju iz trećih država – novosti koje važe od 1. oktobra 2020. godine


Priznaju se testovi SARS-CoV-2 (COVID-19), koji nisu stariji od 48 sati i koji su bili urađeni u državi članici EU, državi članici schengenskog područja ili u ustanovi, koja je od strane Instituta za mikrobiologiju i imunologiju i Nacionalnog laboratorija za zdravlje, okoliš i hranu Republike Slovenije, prepoznata kao odgovarujuća i vjerodostojna, te je navedena na spisku web stranice Nacionalnog laboratorija za zdravlje, okoliš i hranu.


https://www.nlzoh.si/o-nas/novice/46-aktualno/541-novica-73


Dodatni izuzeci od određivanja karantene ili prilaganja negativnog testa prilikom prelaska granice (za crvene i narandžaste države ili administrativne jedinice) određeni su za lica:


1. koja prelaze granicu iz porodičnih razloga zbog održavanja kontakata sa članovima uže porodice i preko granice se vraćaju u roku od 72 sata od momenta ulaska u državu,
2. koja nisu napunila 14 godina starosti i granicu prelaze zajedno sa roditeljem, koji je priložio negativan test.