Veleposlaništvo RS Sarajevo /Novice /
13.12.2018  

Predpraznično srečanje Slovencev

V Dvorani Ivane Kobilce 7. decembra 2018 je bil zimski sprejem.

Udeležence predprazničnega  srečanja je pozdravila in nagovorila veleposlanica Bukinac.

 

Srečanju so prisostvovali slovenski gospodarstveniki, predstavniki slovenskih društev v Bosni in Hercegovini in drugi Slovenci, ki živijo in delajo v Bosni in Hercegovini. Ob tej priložnosti se je veleposlanica zahvalila gospodarstvenikom za njihove prispevke v letu 2018, ki so bili zelo pomembni za skupne projekte in tudi  samo delo Veleposlaništva. Poudarila je in se zahvalila tudi za prispevek zaposlenih na Veleposlaništvu pri izpolnjevanju nalog veleposlaništva v letu, ki se poslavlja. V prihodnjem letu je izrazila upanje za nadaljevanje plodnega sodelovanja z gospodarstveniki in društvi Slovencev v Bosni in Hercegovini in zbranim zaželela obilo uspehov v letu, ki prihaja.

 

 

U Dvorani Ivane Kobilce 7. decembra je održan zimski prijem.

Goste predprazničnog susreta je pozdravila ambasadorica Bukinac koja je tom prigodom održala govor.

 

Susretu su prisustvovali slovenski gospodarstvenici, predstavnici slovenskih društava u Bosni i Hercegovini te ostali Slovenci koji žive i rade u Bosni i Hercegovini. Ovom prigodom ambasadorica  se zahvalila gospodarstvenicima za njihov doprinos u 2018. godini, koji je bio značajan za zajedničke projekte ali i za rad Ambasade. Naglasila je i zahvalila se također za doprinos zaspolenih u Ambasadi  pri ispunjavanju zadataka u tekućoj godini. Nada se da će u narednoj godini plodna saradnja sa gospodarstvenicima i društvima Slovenaca u Bosni i Hercegovini nastaviti se, te je okupljenima zaželjela mnogo uspjeha u godini koja dolazi.