Veleposlaništvo RS Sarajevo /Novice /
14.12.2018  

Sestanka predstavnikov podjetja Mineral v mestni upravi Mesta Sarajevo in v občini Stari grad

Veleposlaništvo RS v Sarajevu je dne 12. decembra, na zaprosilo podjetja Mineral d.o.o., v Sarajevu uredilo sestanka predstavnikov podjetja v mestni upravi Sarajeva in v občini Stari grad.

V mestni upravi mesta Sarajevo jih je sprejela Arijana Musić (vodja oddelka za urbanizem) s sodelavci, na občini Stari grad pa Ibrahim Hadžibajrić (načelnik občine) s sodelavci. S strani podjetja Mineral so bili prisotni Stanka Miškovič (direktorica), Tomaž Lampič (vodja komercialnega sektorja) in Lea Mlečnik Hatlak (komercialni sektor), s strani veleposlaništva se je udeležila tudi veleposlanica Zorica Bukinac. Namen sestankov je bila predstavitev podjetja in njegovih referenc ter iskanje možnosti sodelovanja v BiH.

Kot so poudarili predstavniki podjetja, ima Mineral v Sloveniji tri kamnolome, in sicer enega za pohorski granit (tonalit), enega za marmor in enega za kamen podpečan. Sicer pa je podjetje zelo aktivno v Sloveniji, posebej na področju tlakovanja trgov in ulic v več mestih, med drugim tudi v Ljubljani. Poleg navedene dejavnosti se podjetje Mineral ukvarja tudi s področjem gradbeništva.

Stanka Miškovič je predstavnike obeh uradov povabila na "strokovno ekskurzijo" v Slovenijo, kjer bi jim podjetje Mineral razkazalo kamnolome, svoje kapacitete in dela, ki so jih opravili v zgoraj navedenih mestih. Sogovornikom je tudi predala katalog z vzorci kamna, ki ga imajo na voljo ter opisnim in slikovnim gradivom izvedenih projektov podjetja Mineral v Sloveniji.


Sastanci predstavnika poduzeća Mineral u upravi grada Sarajevo i u općini Stari grad


Ambasada Republike Slovenije je 12. decembra, na molbu poduzeća Mineral d.o.o. u Sarajevu dogvorila sastanak predstavnika poduzeća u upravi grada Sarajeva i u općini Stari grad.

Kao što su naglasili predstavnici poduzeća, Mineral u Sloveniji ima tri kamenoloma, od čega jedan sadrži pohorski granit (tonalit), jedan mramor i jedan za podpeški kamen. Poduzeće je izuzetno aktivno u Sloveniji, naročito popločavanja trgova i ulica u većim gradovima, među kojima je također i Ljubljana. Pored navedene djelatnosti poduzeće Miner se također bavi igradnjom.

Stanka Mišškovič je predstavnike obje službe pozvala na "stručnu ekskurziju" u Sloveniju, gdje bi im poduzeće Mineral pokazalo kamenolome, svoje kapacitete i rad koji su obavili u prethodno navedenim gradovima. Sagovornicima je također predala katalog s uzorcima kamena koje imaju na raspolaganju te opisnim i slikovitim sadržajem izvedenih projekata poduzeća Mineral u Sloveniji.