Veleposlaništvo RS Sarajevo /Novice /
04.01.2018  

Prvi dan 22. posveta slovenske diplomacije

Brdo pri Kranju, 4. januar 2018 – Današnji, prvi dan 22. posveta slovenske diplomacije je bil namenjen razpravam o aktualnih temah v mednarodnih odnosih - slovenskemu predsedovanju Svetu OZN za človekove pravice, odnosom s sosednjimi državami in prihodnosti Evropske unije - ter aktualnim notranjim in varnostnim zadevam. Redni letni posvet slovenske diplomacije je namenjen zagotavljanju učinkovitih, koordiniranih in enotnih slovenskih zunanjepolitičnih aktivnosti. Udeležence posveta sta nagovorila zunanji minister Karl Erjavec in predsednik RS Borut Pahor.


Minister Erjavec je v svojem nagovoru izpostavil aktualne izzive in negotovosti v mednarodni skupnosti. V zvezi s tem je poudaril potrebo po krepitvi povezanosti in enotnosti EU, ki se bo zmožna soočati z aktualnimi izzivi varnosti, migracijskih tokov in socialnega razvoja znotraj EU. Močna in tesno povezana EU je najboljše zagotovilo za uspešen razvoj Slovenije. Pomemben dejavnik povečanja varnosti v EU je tudi lansko leto vzpostavljeno Stalno strukturirano sodelovanje na področju obrambe (PESCO), katerega del je tudi Slovenija.


Kar zadeva odnose s sosednjimi državami je minister Erjavec poudaril odlično sodelovanje z vsemi državami na gospodarskem področju in skrb za slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah. Odnose s Hrvaško zaznamujejo nerešena vprašanja, zlasti hrvaško vztrajanje pri nespoštovanju arbitražne razsodbe. Od Hrvaške pričakujemo spoštovanje sklenjenih sporazumov in razsodb sodišč ter tribunalov.


Posebno pozornosti bo Slovenija še naprej posvečala regiji Zahodnega Balkana. Pri tem bomo nadaljevali s pobudami za regijo, ki predpostavljajo proaktivni pristop Evropske unije glede dinamike širitvenega procesa ter glede reševanja odprtih bilateralnih vprašanj med državami v regiji, ki je ključno za stabilnost regije. Slovenska zunanja politika bo posebno pozornost namenjala tudi odnosom s ključnimi gospodarskimi in političnimi partnericami znotraj EU, z državami Višegrajske skupine in ZDA. Interes Slovenije je tudi reden politični dialog in nadaljnja krepitev gospodarskega sodelovanja z Rusijo in Kitajsko.


Minister Erjavec je izpostavil tudi nestabilnost v evropski soseščini, tj. na Bližnjem vzhodu in Severni Afriki, ki ostaja eden od ključnih varnostnih izzivov mednarodne  skupnosti tudi v letošnjem letu, kljub vojaškemu porazu Daesha v Siriji in Iraku. Aktualni razvoj v regiji Bližnjega vzhoda zahteva ponovni razmislek glede morebitnega priznanja Palestine.


V zvezi s pozitivnimi gospodarskimi trendi v Sloveniji je minister Erjavec poudaril, da je k rasti slovenskega izvoza in povečanju tujih investicij pomembno prispevala tudi gospodarska diplomacija. Ministrstvo za zunanje zadeve tako ostaja pomemben dejavnik internacionalizacije slovenskega gospodarstva, gospodarska diplomacija pa mehanizem, ki ga nenehno razvijamo in nadgrajujemo.


Kar zadeva aktivnosti Slovenije v multilateralnem okviru, bo Slovenija tudi v prihodnje predstavljala in uveljavljala svoje pobude. Slovenija je cenjena in odgovorna članica mednarodne skupnosti kar potrjuje tudi izvolitev slovenskega predstavnika za predsedujočega Svetu OZN za človekove pravice v 2018. Slovensko predsedovanje se bo prvenstveno osredotočalo na krepitev vloge Sveta OZN za človekove pravice, za njegovo učinkovito koordinacijo z drugimi telesi v okviru OZN ter za njegovo vidnost in prepoznavnost.

 

Slovenija bo v okviru svojega delovanja v Svetu še naprej posvečala pozornost spoštovanju otrokovih pravic, pravicam žensk, pravicam starejših, boju proti vsem oblikam diskriminacije ter človekovim pravicam v povezavi z varstvom okolja in socialnimi pravicami.


Varnostne razmere v mednarodnem okolju narekujejo tesnejše povezovanje Slovenije v multilateralnih okvirih. Osrednjo vlogo pri zagotavljanju evroatlantske varnosti in varnosti Slovenije ima NATO.


Po končanih razpravah o aktualnih temah v mednarodnih odnosih je zbrane veleposlanike in druge predstavnike Ministrstva za zunanje zadeve nagovoril predsednik RS Borut Pahor. Predsednik je med cilji, ki bi jim morala zasledovati slovenska zunanja politika, izpostavil urejene in prijateljske odnose z vsemi sosednjimi državami, aktivno vlogo in položaj Slovenije v jedrnem delu Evropske unije, okrepljeno vlogo in prepoznavnost Slovenije kot dela Zahodnega sveta ter prizadevanja za stabilnost in evroatlantske integracije Zahodnega Balkana. Poudaril je, da je Slovenija uspešna, varna in ugledna država. Urejeni odnosi s sosednjimi državami zagotavljajo varnost in nadaljnji uspešen razvoj Slovenije.


V popoldanskem delu posveta so aktualne notranje in varnostne tematike predstavili ministrica za notranje zadeve mag. Vesna Györkös Žnidar, ministrica za obrambo Andreja Katič, generalna sekretarka Vlade mag. Lilijana Kozlovič in državni sekretar v Kabinetu predsednika Vlade dr. Erik Kopač.


V petek, 5. januarja 2017, se bo posvet nadaljeval z razpravami o kulturni, znanstveni in gospodarski diplomaciji, Strateškem forumu Bled, o aktualnih multilateralnih temah ter aktualnih zadevah s področja gospodarstva, financ in digitalizacije. Zbrane bo na začetku jutrišnjega posveta nagovoril predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar.