Veleposlaništvo RS Sarajevo /Novice /
09.11.2018  

Otvoritev Lektorata slovenskega jezika v Banja Luki

 

V četrtek, 8. novembra 2018 je na Filološki fakulteti Univerze v Banja Luki potekala otvoritev Lektorata slovenskega jezika. Otvoritve so se udeležili dekan Filološke fakultete, prof. dr. Petar Penda, veleposlanica gospa Zorica Bukinac, prof. dr. Roman Kuhar - dekan Filozofske fakultete v Ljubljani, asistent dr. Damjan Huber strokovni sodelavec Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik, ki deluje v okviru Oddelka za slovenistiko Filozofske fakultete Univeze v Ljubljani in tudi lektor mag. Pavel Ocepek.

 

Prof. dr. Petar Penda je poudaril, da bo učenje slovenskega jezika na Filološki fakulteti prispevo k bogatejši ponudbi in da je to korak, zaradi katerega se odpirajo nove možnosti sodelovanja s Filozofsko fakulteto v Ljubljani.

 

Veleposlanica Bukinac je poudarila, da je znanje tujih jezikov ključna kompetenca v sodobni družbi in da se Univerza v Banja Luki pridružuje skupini 60 univerz, na katerih se že poučuje slovenski jezik.

 

Prof. dr. Roman Kuhar je spomnil, da je učenje jezika zelo pomebno, saj s tem znanjem gradimo trdne mostove. Z zadovoljstvom je poudaril, da se v letošnjem študijskem letu slovenskega jezika uči že 37 študentov.

 

Prof. dr. Roman Kuhar in prof. dr. Petar Penda sta izmenjala podpisani izvode sporazuma o sodelovanju. Po zaključku je sledil koktel in ogled razstave izbranih del v slovenskem jeziku iz fonda Narodne in univerzitetske biblioteke Republike Srpske, ki ga je pripravila prof. dr. Biljana Babić.

 

Otvorenje Lektorata slovenskoga jezika u Banjoj Luci

 

U četvrtak, 8.11.2018. na Filološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci otvoren je Lektorat slovenskog jezika. Otvorenju je prisustvovao dekan Filološkog fakulteta prof. dr. Petar Penda, ambasadorica gospođa Zorica Bukinac, prof. dr. Roman Kuhar - dekan Filozofskog fakulteta u Ljubljani, asistent dr. Damjan Huber, stručni saradnik ispred Centra za slovenski jezik kao drugi i strani jezik koji djeluje u okviru Odsjeka za slovenistiku na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani i lektor mag. Pavel Ocepek.

 

Prof. dr. Petar Penda istaknuo je da otvaranje Lektorata za slovenski jezik svakako doprinosi bogatijoj ponudi Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, te da je ovo korak zahvaljujući kojem se otvaraju nove perspektive saradnje sa Filozofskim fakultetom u Ljubljani.

 

Ambasadorica Bukinac prilikom svog govora navela je kako je učenje stranih jezika jedna je od ključnih kompetencija u savremenom društvu, te da se Univezitet u Banjoj Luci pridružio skupini od 60 univerziteta širom svijeta na kojima podučavaju slovenski lektori.

 

Prof. dr. Roman Kuhar podsjetio je na to da je poznavanje jezika veliko bogatstvo i da zahvaljujući tom znanju gradimo čvrste mostove. S zadovoljstvom je istaknuo da će u Banjoj Luci 37 studenata započeti učenje slovenskog jezika.

 Nakon održanih govora, prof. dr. Roman Kuhar i prof. dr. Petar Penda su i zvanično razmjenili potpisane izvode sporazuma o saradnji. Po završetku je uslijedio koktel, te razgledanje izložbe izabranih djela na slovenskom jeziku iz fonda Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske koju je pripremila prof. dr.Biljana Babić.