Veleposlaništvo RS Sarajevo /Novice /
28.09.2020  

Uslovi ulaska u Republiku Sloveniju za strance od 28.09.2020. godine

Vlada Republike Slovenije  donijela je Odluku o naređivanju i provođenju mjera za sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 na graničnim prijelazima na vanjskoj granici, kontrolnim punktovima na unutarnjim granicama i unutar Republike Slovenije, na sjednici održanoj 26.09.2020. godine.


Nova odluka mijenja pravila za određivanje karantene na osnovu preporuke Evropske komisije. Uvodi se narandžasta lista zemalja (zemalja sa pogoršanom epidemiološkom situacijom), koja zamjenjuje trenutnu žutu listu. Zemlje koje nisu na zelenoj (sigurne zemlje) ili crvenoj listi (zemlje sa lošim epidemiološkim uvjetima) su stoga na narandžastoj listi.


Bosna i Hercegovina nalazi se na crvenoj listi.


Ulazak iz zemalja na narandžastoj i crvenoj listi moguć je bez karantena pod uslovom da se posjeduje negativan test na SARS-CoV-2.


Osobi koja ulazi u Republiku Sloveniju i ima mjesto boravka u zemlji sa crvene ili narandžaste liste ili dolazi iz te zemlje, odredjuje se karantena u trajanju od deset dana zbog moguće infekcije virusom SARS-CoV-2. Karantena se neće odrediti ako osoba na graničnom prijelazu priloži negativan test na SARS-CoV-2 (COVID-19), koji nije stariji od 48 sati i koji je napravljen u državi članici EU, državi članici Šengena ili Sloveniji.


Opredijeljeni su izuzeci u kojima karantena neće biti izrečena i kod kojih nije potreban test:


1. prekograničnom dnevnom radnom migrantu koji ima  radni odnos u nekoj od država članica EU ili nekoj drugoj šengenskoj zemlji, za što posjeduje dokaz koji potkrepljuje razlog prelaska granice kao dnevni radni migrant;


2. osobi upućenoj za obavljanje zadataka u međunarodnom transportnom sektoru ili iz njega;


3. licu koje vrši prijevoz robe ili osoba u/iz Republike Slovenije u privrednom prometu te za teretni i putnički promet i tranzitu, koji će napustiti Sloveniju u roku od 12 sati nakon prelaska granice;


4. osobi koja putuje u tranzitu kroz Republiku Sloveniju i napušta je najkasnije 12 sati nakon ulaska;


5. osobi sa diplomatskim pasošem;


6. članu strane službene delegacije koja dolazi u Republiku Sloveniju na osnovu potvrde ili službenog poziva nadležnog državnog organa ili članu službene delegacije Republike Slovenije koji se vraća iz inostranstva;


7. predstavniku stranog sigurnosnog tijela (policije ili sudstva) koji obavlja službeni zadatak i napušta Republiku Sloveniju u najkraćem mogućem roku nakon završetka zadatka;


8. pripadniku slovenske vojske, policije ili zaposleniku državnog tijela koji se vraća sa mandata/misije u inostranstvu i zaposleniku državnih organa na službenom putu u inostranstvu: po dolasku u Sloveniju mora napraviti test na prisustvo SARS-CoV-2 (COVID-19);


9. osobi koja prelazi granicu (svakodnevno ili povremeno) zbog sudjelovanja u obrazovanju ili naučnim istraživanjima u Republici Sloveniji ili u inostranstvu i to dokaže odgovarajućim dokazima, te njenim roditeljima ili drugoj osobi koja je prevozi i vraća se iz Republike Slovenije u roku od 24 sata nakon prelaska granice;


10. osobi koja pređe granicu zbog hitnih ličnih poslova ili hitnih poslovnih razloga i to dokaže odgovarajućim dokazom i vrati se preko granice u najkraćem mogućem roku potrebnom za izvršenje zadatka, ali ne više od 48 sati nakon prelaska granice (odnosi se i na uže članove porodice );


11. osobi i pratećem medicinskom osoblju  koja je u Republiku Sloveniju prevezena vozilom hitne pomoći;


12. osobi koja ima dokaz o planiranom hitnom medicinskom pregledu ili medicinskoj intervenciji u državi članici EU ili šengenskom području i vraća se preko granice odmah nakon završetka medicinskog pregleda ili intervencije ili čim to zdravstveno stanje dozvoli (zajedno sa pratiocem kada je to neophodno zbog zdravstvenog stanja).


Ambasada Republike Slovenije nije nadležna za informacije u vezi prelaska granice odnosno ulaska ili tranzita.


Sve informacije u vezi ulaska u Republiku Sloveniju nalaze se na web stranici:
https://www.policija.si/nase-naloge/nadzor-drzavne-meje/prehajanje-drzavne-meje-med-epidemijo-zaradi-koronavirusa


engleska verzija web stranice:
https://www.policija.si/eng/newsroom/news-archive/103470-crossing-the-state-border-during-the-coronavirus-epidemic